/by

The US-Duterte regime, employs terror tactics and scare propaganda to create scenarios for martial law’s extension in Mindanao and its probable imposition nationwide

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP)-Mindanao strongly condemns the US-Duterte regime for employing, through the Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP), extreme militarist measures, black ops, terror tactics and scare propaganda to create scenarios that lay the ground for the extension in Mindanao of martial law, which, highly probably, would be imposed on a national scale by early 2019.

Red tribute to Msgr. Ireneo Amantillo, beloved bishop of the people of Surigao del Sur

The National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) and the entire revolutionary movement in the region, join the people in Surigao del Sur, especially those deprived and oppressed, in their sorrow for the death of beloved bishop Msgr.

Red salute to Ka David and Ka Em-em, revolutionary martyrs

The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs!

Pulang Saludo at Paalam, Ka Jecko

Pulang saludo sa iyo Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyong matapat at militanteng paglilingkod sa sambayanang Pilipino hanggang sa iyong huling hininga.

PULANG SALUDO KAY KA TOTOY!

Nagdadalamhati ang Bagong Hukbong Bayan, Partido Komunista ng Pilipinas at ang mamamayan sa pagkasawi ni Kasamang Rommel Aguado o mas kilala bilang Ka Totoy ng mga kasama at masa sa South Quezon-Bondoc Peninsula.

Mensahe ng pakikiisa sa mga kilos-protesta sa buong bansa

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daanlibong mamamayang nagtitipon ngayon sa Maynila at iba't ibang panig ng bansa. Madidinig sa lansangan--hindi sa talumpati ni Duterte sa pagbubukas ng kongreso--ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga rali ngayong araw ay isang makapangyarihang pwersa laban sa korap, kriminal, pasista at papet na rehimeng Duterte. Patunay ito ng malawak at malalim na pagkamuhi ng bayan kay Duterte.

We offer it to the Filipino people, to be their guide and rallying point, as they fight for an independent, democratic, just, prosperous & progressive future.

2015 : National Democratic Front of the Philippines : Information Office