Masses rejoice in achieving revolutionary justice in the punishment of the most despotic Lumad mayor in Mindanao

New People’s Army
Southern Mindanao
Regional Command

Press Statement
October 25, 2015

Revolutionary justice prevailed when the Southern Mindanao Regional Operations Command of the New People’s Army, acting on the decision of the people’s court, authorized the imposition of standing order and punished warlords GPH mayor Dario Otaza and Daryl Otaza to give justice to the thousands of indigenous peoples and peasants terrorized by their despotic tyranny in Loreto and surrounding municipalities of Agusan del Sur. Read more

Kabalintuanang Kwento ng 9th IDPA ukol sa nangyaring labanan sa Brgy Tinago, Juban, Sorsogon

Mariing kinukondina ng National Democratic Front-Bicol, ang mga paghahabi ng kwento ng 9th Infantry Division Philippine Army sa pamamagitan ng PIO-Capt. Marjorie Pamela Panesa hinggil sa nangyaring labanan sa Brgy. Tinago, Juban, Sorsogon noong Oktobre, 22, bandang alas-5:30 ng hapon. Engkwentro umano ang nangyaring labanan at itinatambol pa ang tatlong (3) mga pangalan na iisa naman ang personalidad ng sinasabing mataas na kadre ng Partido at Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa probinsya upang maghasik ng panlulumo sa buong rebolusyonaryong kilusan.

Nais ilinaw ng NDF-Bicol na isang “kubkob” ang nangyaring labanan, kung saan nasa opensibang pusisyon ang kaaway habang nasa depensibong pusisyon naman ang mga pulang mandirigma. Malinaw na hindi maaring tawagin na isang “engkwentro” ito dahil wala naman sa parehong katayuan at kapasidad ang dalawang panig. Nagresulta ang nasabing kubkob, sa pagkamatay ng tatlong (3) mahuhusay na Pulang Mandirigma ng BHB habang dalawa (2) naman ang namatay at ilan ang nasugatan sa tropa ng 31st Infantry Batallion sa pamumuno ng 903rd Infantry Brigade, Philippine Army.

Mataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng NDF-Bicol kina Domingo “Ka Joel” Llantos, Jaypee “Ka Iresh” Matimtim at Manuel “Ka Jhony” Adol, ang tatlong martir ng sambayanan sa nasabing labanan sa hanay ng BHB. Ordinaryong mga kasama mula sa uring magsasakang na may payak na pangarap na wakasan ang pagsasamantala at pang-aapi ng mga uring pinaglilingkuran ng berdugong militar ng 9th Infantry Division at 903rd Infantry Brigade. Humarap sa pagpapanday ng sarili at naging bahagi sa pag-ukit ng kasaysayan ng paglaban. Nagpamalas ng tapang sa labanan, taglay ang matapat at buong pusong paglilingkod sa sariling uri at sambayanan. Kaisa ang NDF-Bicol sa mamamayan, pamilya’t kasama na taas-kamaong nagpaparangal sa tatlong mga bayani ng bayan.

Mabuhaya ang sambayanan Pilipino!

Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Maria “Ka Roja” Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Iluluwal Ng Kilusang Masa Ang Mga Tulad Ni Sen. Joker Arroyo

Joker-Arroyo[National Democratic Front – Bicol] Nakikidalamhati ang National Democratic Front – Bicol sa pamilya, mga kaibigan at tagasuporta ni dating Senador Joker Arroyo sa kanyang pagpanaw noong Oktubre 5 dahil sa sakit sa puso. Kinikilala ng NDF – Bicol ang naging ambag ng dating senador mula sa Naga City sa pagpanig sa hanay ng mamamayan sa kanilang pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong interes at karapatan.

Sa panahon ng mapanupil na Batas Militar ni Marcos, ihinain niya ang kanyang libreng serbisyo bilang abugado ng mga sinusupil ng diktadurya. Gayundin maging sa mga sumunod na nagkunwaring demokratikong rehimeng patuloy na umusig sa mga progresibo’t rebolusyonaryong pwersa, ibinigay ni Sen. Joker sa reaksyunaryong korte ang kanyang testimonya na makatutulong sa pagbasura sa mga gawa-gawang kaso laban sa mga akusado. Nagpahayag din siya ng pagtutol sa pagtatalaga sa isang dating upisyal ng kinamumuhiang Philippine Constabulary at dating heneral ng Philippine National Police upang manguna sa pagtakda ng mga karapat-dapat na panagutan ng Batas Militar.

Maaala rin si Sen. Joker sa kanyang papel bilang punong abugado ng prosekusyon sa impeachment trial ni Joseph Estrada, at pagtulak muli sa proseso ng impeachment upang ipahayag ang kanyang pakikiisa sa malawakang disgusto ng mamamayan at kilusang pagpapatalsik kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nitong huli, hayagan niyang tinutulan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na iniregalo ni Noynoy Aquino kay Barack Obama, tinuligsa ang “tunguhing diktadurya” ni Aquino sa kanyang paggiit sa ligalidad ng pork barrel na Disbursement Acceleration Program, at pinanindigan na ang pagbabalik ng coco levy funds sa maliliit na magniniyog ang paraan para mabigyan sila ng katarungan.

Makatutulong sa mamamayan ang pagkakaroon ng mga respetadong upisyal ng gubyerno bilang katuwang ng mga progresibong pwersa sa pag-giit sa mga kahingian ng mamamayan, at sa paglalantad sa mga pagpoposturang demokratiko ng naghaharing gubyerno. Maaari pang kumbinahan ito ng ekstra-ligal at ekstra-parlamentaryong mga aksyon ng mamamayan sa mga panahong sukdulan ang pagiging mapagsamantala’t mapang-api ng naghaharing rehimen, tulad ng sa EDSA 1 at 2, na kapwa nilahukan ni Sen. Joker Arroyo.

Ilinuwal ang tindig ni Sen. Joker ng makapangyarihang kilusan ng mamamayan sa gitna ng malubhang krisis panlipunan. Ang daluyong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at kilusang masa ay humamon sa senador na pag-aralan ang makatarungang mithiin ng sambayanan. Sa gayon, ang kagitingan at pagsikhay ng malawak na mamamayan ang kumabig kay Sen. Joker na makiisa sa kanilang pakikibaka.

Muling magsisipag-sulputan ngayong Eleksyong 2016 ang mga pulitikong mag-aastang tulad din sila ng isang Joker Arroyo. Gagamitin din ng ilang Bicolanong kakandidato sa pagka-bise presidente ng bansa ang kanilang pinag-angkanan sa rehiyon upang manalo ng boto. Ngunit ang tanging sukatan sa pagkuha ng suporta ng mamamayan ay ang pagtaguyod sa kanilang mga pambansa at demokratikong adyenda.
Palagiang hamon sa sinumang pulitiko ang pagkalas sa kontrol ng US at sa mga di-patas na kasunduan at batas; pagpatupad ng tunay na repormang agraryo at pagtahak sa landas ng pambansang industriyalisasyon; kabuhayan at makatarungang sahod at mga benepisyo; mababang presyo ng mga bilihin at bayarin; maayos na serbisyo publiko; pagtaguyod sa kagalingan ng kababaihan, kabataan, at mga katutubo; pagpapanagot kay Noynoy Aquino at sa mga may malubhang krimen sa bayan; pagpursige sa usapang pangkapayapaan; at iba pang pambansa at demokratikong karaingan ng sambayanan. Ang mga ito ang lulutas sa armadong tunggalian sa bansa at magpapasimula ng makatarungang kapayapaan.

Anu’t anuman, ang pag-unlad ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong kilusang masa ang magsisilbing inspirasyon para sa mga ligal at progresibong pwersa na paigtingin ang pagkamit ng kanilang mga pambansa at demokratikong karapatan. Nakasalalay sa paglakas kapwa ng mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa ang pagpanig sa kanila ng mga makabayan at demokratikong mga upisyal publiko, at ng iba pang mula sa nakatataas na saray ng lipunan.

interphoto_1323940647Gayunpaman, anuman ang inaabot na lakas ng kilusang masa, palagiang ilinalatag ng mamamayan ang mga batayan sa pagkakamit ng tunay na panlipunang pagbabago. Nasa kapasyahan na ng mga nagpapakilala sa sarili bilang mga tagapaglingkod sa publiko kung matapat silang tatawid sa panig ng mamamayan. Napahalaga na magkaroon ng moral regeneration ang pamamahalaan ang isang gubyernong tunay na magsisilbi sa kapakanan at interes ng mamamayan. Malaki ang hangarin ng mamamayan na magkaroon ng kahalintulad ni Senator Joker, Chino Roces, Tanada, Claro M Recto at iba pa ###

ON THE LUMADS AND RELATED ISSUES

Jose Maria Sison (JMS), Chief Political Consultant of the National Democratic Front, answers the questions of  Filipino journalist Inday Espina Varona (IEV).
October 4, 2015

IEV: I’d like to get your reactions, insights of several issues related to the ongoing lumad crisis in Mindanao. Thank you.

What is the “Lumpong” or “Magdeal-lay Agreement”? (Datus friendly to the government armed forces are claiming this was an agreement forged in 1994 at Lianga Bay, between the CPP/NPA and tribal leaders, on guidelines re negotiation with investors and contractors in lumad territory. (Mining, forestry, plantations, etc. One of the datus allegedly present in these talks, Datu Sibugan, or Marcial Belandres, is very bitter towards the underground left.) Read more

INTERVIEW WITH PROF.JOSE MARIA SISON ON THE PHILIPPINE MARITIME DISPUTE WITH CHINA

BY ARLYN DELA CRUZ
News Director, Radyo Inquirer, Correspondent At Large,
Philippine Daily Inquirer Columnist, Bandera, July 10, 2015

1. You said that the Philippine government’s position of ownership in the West Philippine Sea is justified. What exactly, from your understanding and knowledge of the issue, did China violate? Read more

Ibayong paglaban ng mga magbubukid sa mga patakarang neoliberal

Filipino

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

NDFP RENDERS HIGHEST HONORS TO COMRADE JORGE RISQUET

On behalf of the Filipino people and their revolutionary forces, including the Communist Party of the Philippines, the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) gives the Red salute and renders the highest honors to the outstanding Cuban revolutionary and proletarian internationalist Comrade Jorge Risquet, a founder of the Communist Party of Cuba and member of its Political Bureau, who passed away last September 28.

Comrade Jorge Risquet is remembered especially for his major role in the historic Cuito Cuanavale Battle in 1988, a high point in Cuba’s proletarian internationalism, marked by the outstanding military victory by Cuban internationalist freedom fighters and their Namibian comrades. They dealt the South African Army, a resounding defeat and paved the way for the independence of Angola, Namibia and the decisive decline of the Apartheid regime. As Comrade Fidel Castro declared: “From henceforth, the history of Africa will be divided into Before and After Cuito Cuanavale!”

The Filipino people and their revolutionary forces express their gratitude to Comrade Jorge Risquet for the forging of bilateral relations of solidarity and cooperation with the Philippine revolutionary movement in the late 1980s during a visit of a Philippine revolutionary delegation to Cuba. Comrade Risquet was then assisted by his able aide, Comrade Tania Masseira.

In the course of fraternal cooperation between the Cuban and Filipino people, the Chairman of the Kilusang Mayo Uno, May First Movement, Crispin “Ka Bel” Beltran attended the May One Celebration in Havana, Cuba in the 1990s. Other forms of solidarity were developed to the mutual benefit of the Cuban and Filipino people.

Long live the proletarian revolutionary spirit of Comrade Jorge Risquet!

Long live the heroic Cuban people and their socialist achievements!

Long live the solidarity between the Cuban people and the Filipino people!

Long live the worldwide anti-imperialist solidarity!

LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative
Member, National Executive Committee

Philippine military unleashes terror on indigenous community; kills Manobo leaders, local school head

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)