88th IB PA, nakahiagom og 19 ka kaswalti

Pamahayag sa Media | Pebrero 8, 2018

Nakahiagom og 19 ka kaswalidad ang nag-operasyong mga tropa sa 88th IB kaniadtong Pebrero 6, 2018 sa may alas 3:00 sa hapon human silang gipabusikaran og command detonated explosive (CDX) sa New People’s Army ubos sa South-Central Bukidnon Subregional Command (NPA-SCB-SRC) dungan sa pagpabuto sa tag-as nilang mga armas nga mokabat sa singko minutos,luwas nga miatras ang yunit sa NPA.Nagresulta kini sa 13 ka patay ug unom ka samaron sa kaaway,tulo niini naila nga silang Pfc. Rendon,Pfc. Marquez og Pfc. Villanueva didto sa Sityo Trocat, Brgy. Cawayan, Quezon, Bukidnon.

Human sa hitabo, nasaksihan sa mga residente sa maong baryo nga gipangkarga sa mga motor ang samaron nga tropa sa 88th IB samtang ang mga patayng sundalo gipatabangan pagdayong sa mga sibilyan ug gikarga sa rescue vehicle nga gikan sa munisipyo.

Sukwahi sa giingon sa tigpamaba sa 4th ID, dili tinuod ang giingong “community support program” sa 88th IB sa maong adlaw. Mag-usa na ka semana ang 88th IB sugod sa hinapos sa Enero nga nag-long range combat operation sa mga baryo sa Palacapao, pasubida sa baryo sa Lipa, Linabo, Sta. Felomina ug Cawayan sa maong lungsod.

Ang tinuod, ginapatuman nila ang ilang panganti nga “puohon” ang NPA sulod lang sa usa ka tuig aron hawanan ang dalan sa ilang plano sa dinagkong mina ug pagpalapad sa plantasyon sa Bukidnon. Sumpay lang kini sa nagsunod-sunod na nilang clearing operations sa bulan pa lang sa Nobyembre ug Disyembre sa milabayng tuig kung asa mokabat sa 320 ka sundalo ug paramilitar ang nag-operation sa maong lugar ug sa kasikbit niining mga lungsod.

Kini nga aksyon sa NPA mao ang tubag sa pipila na ka bulan nga pagpangharas sa bag-ong deploy nga 88th IB sa katawhan sa South-Central Bukidnon. Gamit ang ilang Martial Law, ilang gipahamtang ang mas grabe nga pagpangyatak sa katungod tawo, ang pagpasangil sa sa mga yanong sibilyan ug legal nga organisasyong masa nga mga myembro ug tigsuporta sa New People’s Army, ang pagpangbahad nga patyon kung dili mosurender, ang pagtumo-tumo og mga kaso ug ang peke nga pagpasurender. Pinakangilngig ang nahitabong pagpatay sa usa ka membro sa Philippine Marines kang Anacito Lopez, 55 anyos, kaniadtong Enero 22, 2018 sa may alas 4:30 sa hapon sa Brgy. Paitan, Quezon, Bukidnon. Usa siya ka kanhi kagawad sa baryo ug lider-mag-uuma sa maong lungsod.

Pinaagi sa pagpangulo sa Partido, andam ang rebolusyonaryong pwersa nga hiusahon ug pangulohan ang katawhan alang sa nagkalaing-laing porma sa pakigbisog. Wala nay laing kapadulngan ang katawhan kundili ang pagbatok ug pagpakyas sa teroristang binuhatan sa rehimeng US-Duterte.

Ka. Ariel “Inda” Magbanwag
Tigpamabâ
NPA SCB-SRC