AFP desperate in using the dead body of a killer, robber, rapist, to tarnish the NPA

[Click here for Bisaya»]

The 4th ID PA, in desperation, has used the dead body of Cristituto Garcia which was exhumed by the 36th IB and the PNP, against the New People’s Army. Cristituto Garcia was a killer, robber and rapist in Barangay Ulip, Monkayo, Compostela Valley Province. He lived in Sityo Hinayhayan, Bacolod, Cagwait, Surigao del Sur in 2010.

This was done by the AFP to cover up its accountability in the killing of civilians and Lumad leaders in NEMR, and to tarnish the revolutionary movement through its psychological warfare or psywar.

Recall that last February 11, 2016, the AFP spread word that they found the buried dead body of Cristituto Garcia, 54 years old, allegedly a Manobo tribal-leader killed by the NPA, in Brgy. Purisima, Cagwait, Surigao del Sur.

For the information of the public, C. Garcia was not a Lumad Manobo in Cagwait but a Cebuano who grew up in Barangay Ulip, Monkayo, Compostela Valley Province. He moved to Cagwait with his family in 2010, because of the crimes he committed in their community.

The following were the crimes committed by C. Garcia:

 1. 1996 – Killing of Antonio Maravilla, a Mandaya, in Sityo Ginasan, Upper Ulip, Monkayo. Reason for killing was merely an argument. An improvised gun was used in the killing.
 2. 1998 – Robbery-murder of spouses Dodong Berano and Myrna Berano in Purok 7, Katipunan, Upper Ulip. Stolen from the victims was the amount of 80,000.00 pesos, earnings from selling copra and coffee. An improvised gun was used in the shooting of the spouses.
 3. 1999 – Killing of Tong Indawa, a Mandaya, because of a dispute on land boundaries with the Indawa family. In fear, the remaining members of the Indawa family, were forced to move to Samal Island.
 4. 2007 – C. Garcia raped three times a 13 year old child in Purok 5, Matangad , Upper Ulip. On the fourth rape attempt, he was seen by the victim’s neighbor who informed the parents. After the incident, the victim’s family was forced to transfer residence to Leyte after being threatened with murder if they file a case against him.
 5. September 30, 2009 during the fiesta in Brgy. Ulip, Cristituto, Garcia killed his own father. Using a caliber .45 pistol, he shot and threw his father in the river. He killed his father because he was not given a share of the money earned from selling land. After the killing he ran away and went to Hinayhayan, Bacolod, Cagwait, to his relative.
 6. September 2010, he robbed and killed Roberto Butod, a hunter, in Sitio Ginasan, Upper Ulip when Cristituto Garcia attended the fiesta of Brgy. Ulip. He stole from the victim the 6,000.00 pesos earning from selling boar. Roberto was just selling a boar in said area.
 7. In the later part of 2010, C. Garcia shot and wounded Arman Alpapara in Barangay Ulip. Arman filed a case against him. C. Garcia ran back to Cagwait.

Even in Brgy. Bacolod, Cagwait, Surigao del Sur, Cristituto was tyrant, threatened to kill whoever farmer oppose the plans of the NCIP. This resulted from the foolhardiness of the NCIP of baptizing him as a Manobo Lumad-leader even if he was not a Lumad and was a new resident of the area. Aside from these, he was facing 6 murder cases, 2 robbery cases and rape, committed in the barrio where he came from.

Based on the crimes committed by Cristituto Garcia and under appropriate process, the Revolutionary People’s Court sentenced him the death penalty. This decision was implemented with his arrest last October 30, 2015 and subsequent punishment in November 1, 2015. The comrades buried his dead body. The 36th IB however, while on the psywar operations with the PNP in the area, exhumed the body to tarnish the revolutionary movement.

This shows that even if he has committed murder several times, was a robber and rapist, like the members of the Magahat, as long as he can be used by the AFP/PNP and reactionary US-Aquino regime for psychological warfare or psywar, he will be defended and used. This is a desperate step of the AFP to achieve their objective of annihilating the NPA-NEMR this year.

(sgd)
Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDF-NEMR


 

Pamahayag

Marso 3, 2016

AFP DESPERADONG NAGGAMIT SA PATAY’NG LAWAS
SA USA KA KILLER, TULISAN, REYPIST ARON DAUTON ANG BHB

Desperadong gigamit sa 4th ID PA ang giugkat sa 36th IB uban sa PNP nga patay’ng lawas ni Cristituto Garcia batok sa Bagong Hukbong Bayan. Si Cristituto Garcia usa ka killer, tulisan ug reypist sa Barangay Ulip, Monkayo, Compostela Valley Province. Nagpuyo na kini sa Sityo Hinayhayan, Bacolod, Cagwait, Surigao del Sur sa tuig 2010.

Kini gihimo sa AFP aron tabunan ang iyang tulubagon sa pagpamatay sa mga sibilyan ug mga lider Lumad dinhi sa NEMR, ug aron mansahan ang rebolusyonaryong kalihukan subay sa iyang saykolohikal nga gubat o saywar.

Atong mahinumduman nga niadtong Pebrero 11, 2016, gipakaylap sa AFP nga nakaplagan nila didto sa Brgy. Purisima, Cagwait, Surigao del Sur ang linubong nga patay’ng lawas ni Cristituto Garcia, 54 anyos, usa kuno ka Manobo tribal-lider nga gipatay sa BHB.

Alang sa kasayuran sa tanan, si C. Garcia dili Lumad nga Manobo sa Cagwait kun dili usa ka Cebuano nga nagdako sa Barangay Ulip, Monkayo, Compostela Valley Province. Milayas kini paingon sa Cagwait niadtong 2010, dala ang iyang pamilya, tungod sa mga krimen nga iyang nahimo sa ilang lugar.

Ang mosunod mao ang mga krimen nga nabuhat ni C. Garcia:

 1. 1996 – Pagpatay kang Antonio Maravilla, usa ka Mandaya, sa Sityo Ginasan, Upper Ulip, Monkayo. Hinungdan sa pagpatay, bikil ra sa istorya. Surit ang gigamit sa pagpatay.
 2. 1998 – Pagtulis-patay sa magtiayong Dodong Berano ug Myrna Berano sa Purok 7, Katipunan, Upper Ulip. Nakuha gikan sa biktima ang 80,000.00 pesos nga halin sa kopras ug kape. Surit ang gigamit sa pagpusil sa magtiayon.
 3. 1999 – Gipatay si Tong Indawa, usa ka Mandaya, tungod sa bangi sa utlanan sa yuta sa pamilyang Indawa. Mibalhinna lang sa pagpuyo sa Samal Island ang nahibiling membro sa pamilyang Indawa tungod sa kahadlok.
 4. 2007 – Tulo ka beses nga gilugos ni C. Garcia ang usa ka batang babaye, 13 anyos, sa Purok 5, Matangad , Upper Ulip. Sa ikaupat unta nga paglugos, nakit-an kini sa silingan sa biktima ug gitaho ngadto sa mga ginikanan. Human sa panghitabo ang pamilya sa biktima pugos nga mibalhin og puyo sa Leyte kay gibaharan nga patyon kun magpasaka og kaso.
 5. Septyembre 30, 2009 atol sa pista sa Brgy. Ulip, gipatay ni Cristituto Garcia ang iyang kaugalingong amahan. Gamit ang kalibre .45 pistola gipusil ug gipaanod sa sapa ang iyang amahan. Gipatay kini kay wala mabahini sa halin sa yuta. Human sa pagpatay milayas kini ug miadto sa Hinayhayan, Bacolod, Cagwait, midangop sa iyang paryente.
 6. Septyembre 2010, gitulis-patay si Roberto Butod, usa ka mangangayam, didto sa Sityo Ginasan, Upper Ulip atol kini sa pagpamista ni Cristituto Garcia sa Brgy. Ulip. Gikuha niya gikan sa biktima ang 6,000.00 pesos nga halin sa baboy. Kini si Roberto igo lang nagbaligya og baboy sa maong lugar.
 7. Sa ulahing bahin sa 2010, gipusil ni C. Garcia si Arman Alpapara sa Barangay Ulip, samdon ug wala mamatay. Mipasaka og kaso si Arman. Milayas si C. Garcia balik sa Cagwait.

Bisan sa Brgy. Bacolod, Cagwait, Surigao del Sur nagpakita si Cristituto sa iyang kinaiyang maton pinaagi sa panghulga sa mga mag-uuma nga patyon si kinsa man ang mobabag sa mga plano sa NCIP. Bunga kini sa kabuang sa NCIP sa pagbunyag kaniya isip Manobo Lumad-lider bisan dili kini Lumad ug bag-o pang lumulupyo sa maong lugar. Gawas pa may 6 na ka kasong pagpatay, 2 ka kasong pagpanulis ug panglugos nga iyang nahimo sa gigikanang baryo.

Base sa mga salaod nga nahimo ni Cristituto Garcia ug sa tukmang proseso, nahukman sa Rebolusyonaryong Hukumang Bayan nga silotan kini sa kamatayon. Gi-implementar kining maong desisiyon kaniadtong Oktubre 30, 2015 pinaagi sa pagdakop kaniya ug gisilotan niadtong Nobyembre 1, 2015. Gilubong sa mga kauban ang iyang patay’ng lawas. Apan, giugkat kini sa 36th IB nga naglunsad og ‘saywar’ operisyon sa maong lugar uban sa PNP aron dauton ang rebolusyonaryong kalihukan.

Nagpakita lang nga bisan ang daghang pinatay, tulisan ug reypist, sama sa mga membro sa Magahat, basta magamit sa AFP/PNP ug sa reaksyonaryong rehimeng US-Aquino alang sa operisyong saykolohikal o saywar, ila kining amomahon ug gamiton. Kini usa ka desperadong lakang sa AFP aron kab-uton ang ilang tumong nga puohon ang BHB-NEMR karong tuiga.

(pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR