The AFP rightfully to blame for the beheading of a CAFGU member by Surigao Del Sur bandits

New People’s Army | North Eastern Mindanao
Statement | January 31, 2018 | Bisaya»

The statement made by Brig. Gen. Gacal of the 402nd Brigade and the 4th ID, Philippine Army on blaming the New People’s Army (NPA) for the inhumane killing of Mar Acebedo Bocales in Sitio Haguimitan, Barangay Castillo, San Miguel, Surigao del Sur last January 27, 2018, is a big lie and a desperate move. The New People’s Army-North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR) has nothing to do with the said killing.

Mar Bocales is a CAFGU member assigned to a detachment in Brgy. Los Arcos, Prosperidad, Agusan del Sur who have not been on duty and was deployed as asset of the AFP. He was brutally killed by beheading and hacking his arm. And responsible for the crime is the armed group led by Emerson Cuarteron, a bandit group and member of the Magahat paramilitary group led by Calpit Egua. They are currently operating in San Miguel especially in the mining areas. They harass and extort from people earning a living from gold mining in Brgy. Castillo and Bolhoon, San Miguel.

Emerson Cuarteron, was a criminal and facing cases for kidnap for ransom, carnapping and illegal possession of fire arms. Bobby Tejero, who is responsible, along with the 75th IB, for the killing of three Lumad leaders in Han-ayan, Diatagon, Lianga Surigao del Sur last September 1, 2015, is also a member of the group. Another member of the same group is Joseph Bocales, Turneo Bocales and Junjun Bocales. The group is also responsible, along with the 16th Special Forces Coy PA troops, for the killing of a peasant leader who was a member of the Kapunungan sa mga mag-uuma sa Surigao del Sur (KAMASS) Selvestre Maratas in Brgy. Castillo, San Miguel last July 2017.

The groups of Emerson Cuarteron and Hasmin Acebedo are fighting for the control of the area, the main reason for the killing of Mar Acebedo Bocales. Mar, aside from being a CAFGU member, was also associated with Calpit Egua. He is also part of the bandit and armed group led by Hasmin Acebedo who operates on the same area. The group continue to exist by harassing and grabbing land from farmers, and forcibly collecting taxes from small miners and farmers.

Despite the crimes committed by these bandit groups, the criminals remained free and continued harassing the residents because they are being backed by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP). They are actively utilized by the AFP for their counter-revolutionary campaign against the NPA and the people in Surigao del Sur and used to ensure the unopposed entry of large scale mining and plantation in the area. But because of their greed the AFP was unable to prevent the bandits from attacking each other.

To conceal the AFP’s involvement, they deviously accuse the NPA for the killing of Mar Acebedo Bocales and use such as black propaganda against the revolutionary movement and to affirm that the NPA is terrorist. It is a planned move by the AFP to destroy the unity of the Lumad and wreak havoc in the area especially with its plan to arm Lumads against the revolutionary movement.

Thus, the AFP must be condemned for the crime in Surigao del Sur committed by the bandit and paramilitary. We also denounce the irresponsible and false statement of Gacal and the 4th ID PA to destroy the honor of the NPA. Give justice to the civilians killed by AFP forces.

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command


Pamahayag | Enero 31, 2018

AFP ANG ANGAYANG KONDENAHON SA PAGPUTOL SA ULO SA MEMBRO SA CAFGU NGA BINUHATAN SA MGA BANDIDO SA SURIGAO DEL SUR

Usa ka dakung bakak ug desperadong lakang ang gipamahayag ni Brig. Gen. Gacal sa 402nd Brigade ug sa 4th ID Philippine Army kalambigit sa pagpanumangil ngadto sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa hinayop nga pagpatay kang Mar Acebedo Bocales didto sa Sityo Haguimitan, Barangay Castillo, San Miguel, Surigao del Sur kaniadtong Enero 27, 2018. Walay kalambigitan ang Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) sa maong pagpatay.

Si Mar Bocales usa ka membro sa CAFGU nga nakadestino sa detatsment, sa Brgy. Los Arcos, Prosperidad, Agusan del Sur nga wala magduty ug gibuhian isip asset sa AFP. Linuog kini nga gipatay pinaagi sa pagputol sa ulo ug pagtadtad sa iyang mga bukton. Ug ang responsable sa maong krimen mao ang armadong grupo ni Emerson Cuarteron, usa ka bandidong grupo ug membro sa paramilitar nga Magahat nga gipangulohan ni Calpit Egua. Kini sila kasamtangang nag-operit sa San Miguel ilabina sa mga erya sa minahan. Nanghasi ug nangdelihensya sa mga tawo nga nanginabuhi sa minahan sa bulawan diha sa Brgy. Castillo ug Bolhoon, San Miguel.

Si Emerson Cuarteron, usa ka kriminal ug nag-atubang sa mga kasong kidnap for ransom, car napping ug illegal possession of fire arms. Kauban niya sa maong grupo si Bobby Tejero nga maoy responsible, uban sa 75th IB, sa pagpatay sa 3 ka lider sa Lumad didto sa Han-ayan, Diatagon, Lianga Surigao del Sur kaniadtong Septyembre 1, 2015. Laing sakop nila sa grupo mao sila si Joseph Bocales, Turneo Bocales ug Junjun Bocales. Kini usab nga grupo ang nagpatay, uban sa mga pwersa sa 16th Special Forces Coy PA sa usa ka lider mag-uuma nga membro sa Kapunungan sa mga mag-uuma sa Surigao del Sur (KAMASS) nga si Selvestre Maratas didto sa Brgy. Castillo, San Miguel niadtong Hulyo 2017.

Inilogay sa pagkontrol sa erya tali sa grupo ni Emerson Cuarteron ug Hasmin Acebedo ang nag-unang hinungdan sa pagpatay kang Mar Acebedo Bocales. Kini si Mar, gawas nga membro sa CAFGU, nahimong sakop ni Calpit Egua. Nasakop usab kini sa bandido ug armadong grupo ni Hasmin Acebedo nga nag-operit sa mao gihapon nga mga lugar. Nabuhi kining maong grupo pinaagi sa pagpanghasi ug pagpangilog og yuta sa mga mag-uuma, ug pinugos nga nangolekta og buhis sa mga gagmay’ng minero ug mga mag-uuma.

Taliwala sa mga krimen nga gihimo niining maong mga bandidong grupo, gawasnon nga nakasuroy-suroy ang mga kriminal ug padayon nga nakapanghasi sa mga lumulupyo gumikan kay gipaluyohan kini sa Armed Forces of the Philippines (AFP) AFP ug Philippine National Police (PNP). Aktibong ginagamit sila sa AFP alang sa kontra-rebolusyonaryong kampanya batok sa BHB ug sa katawhan didto sa Surigao del Sur ug gigamit usab alang sa pagseguro sa hanoy nga pagsulod sa mga dagkung minahan ug plantasyon sa lugar. Apan tungod sa kahakog sa bahandi wala mapugngi sa AFP nga nagka-unay-unay ang mga bandido.

Aron tabunan nga may kalambigitan ang AFP, malinglahon nilang gipahid sa BHB ang salaod sa pagpatay kang Mar Acebedo Bocales alang sa itom nga propaganda batok sa rebolusyonaryong kalihukan ug iduso nga terorista ang BHB. Usa ka planado nga lakang kini nga gihimo sa AFP aron gub-on ang panaghiusa sa mga Lumad ug mosugnod sa kasamok sa lugar ilabina sa plano niining armasan ang mga Lumad batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Busa, walay laing angayang kondenahon sa mga nahitabong krimen sa Surigao del Sur nga binuhatan sa mga bandido ug paramilitar kundili ang AFP lang. Kinahanglang ipanghimaraut usab ang iresponsable ug peke nga pamahayag ni Gacal ug sa 4th ID PA aron dauton ang dungog sa BHB. Hatagan og hustisya ang gipangpatay nga mga sibilyan sa mga pwersa sa AFP.

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command