“ALAB NG KATIPUNAN PANAY”–NAGPAPANGGAP NA ISANG YUNIT NG NPA SA ILALIM NGA ORGANISASYON NG NPA SA PANAY

URGENT ADVISORY!

MGA KASAMA’T KAIBIGAN,

ISANG REBOLUSYONARYONG PAGBATI!

MAPAPANSIN PO SA MGA POSTS NG “ALAB NG KATIPUNAN PANAY” NA IPINAPAHIWATIG NITO NA ANG KANILANG ORGANISASYON AY BAHAGI NG ORGANISASYON NG NPA SA PANAY. HINDI ITO TOTOO. WALA SILANG NI KATITING NA KAUGNAYAN SA ORGANISASYON NG NPA SA PANAY. MALIBAN SA CORONACION CHIVA “WALING-WALING” COMMAND, NA REGIONAL COMMAND NITO, ANG NPA SA PANAY AY MAY TATLONG LEHITIMONG KUMAND LANG – ANG NAPOLEON TUMAGTANG COMMAND SA SOUTHERN PANAY, ANG NONITO AGUIRRE, SR. COMMAND SA EASTERN PANAY AT ANG JOSE PERCIVAL ESTOCADA, JR. COMMAND SA CENTRAL PANAY. WALANG YUNIT KUMAND O YUNIT NG NPA SA PANAY NA MAY PANGALANG “ALAB NG KATIPUNAN PANAY”. HINDI NAMIN KAAGAD NAPANSIN ITO KAYA’T MALING NA-FRIEND NG JPEC NPA-CENTRAL PANAY ANG “ALAB NG KATIPUNAN PANAY” AT NAGAMIT NITO ANG MGA POSTS NG JPEC SA KANYANG PATULOY NA PAGPAPANGGAP NA BAHAGI ITO NG ORGANISASYON NG NPA. KAYA, SIMJLA SA ARAW NA ITO MINABUTING I-UNFRIEND NG JPEC ANG IMPOSTOR NA ORGANISASYONG ITO.

SANA MAKATULONG SA INYO ANG PALIWANAG NA ITO SA PAGHAHANAP NG TOTOONG MGA KAIBIGAN SA SOCIAL MEDIA.

MARAMING SALAMAT AT MABUHAY KAYO!