Entries by Delfin Reyes

End the US-Duterte regime’s anti-Moro war

The US-Duterte regime’s nearly 100-day Marawi siege is now a fullblown war of suppression against various Moro groups which have taken upon themselves to continue the armed struggle to defend and advance the Moro people’s right to self-determination.

Mahal ng mamamayan ng Ilocos ang NPA

Ang kalakhan ng miyembro ng NPA ay nagmula sa hanay ng mga mahihirap na magsasaka at mamamayan. Sa rehiyon ng Ilocos, nagpapatuloy at mas sumasahol pa nga ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa mga magsasaka at mamamayan.

Victories in armed struggle in Negros

The Negros NPA Regional Operational Command launched a total of 17 armed actions since late January this year which netted for the people’s army 10 high-powered rifles, 15 short arms and assorted ammunition and other military materiel.