BHB-NEMR temporaryong ihunong ang paglunsad sa mga opensiba panahon sa semana santa, apan ipatunay ang moda sa aktibong depensa

Pamahayag sa Midya | Marso 18, 2018

Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) uban sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) kinasingkasing nga nagasuporta sa katawhang kristohanon sa rehiyon alang sa malinawon ug malampusong pagsaulog sa Semana Santa. Subay niini, ang Regional Operational Command (ROC) sa BHB–NEMR nagmando sa tanang yunit sa BHB ug Milisyang Bayan sa rehiyon nga temporaryong ihunong ang paglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa mga pwersa sa Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police ((AFP/PNP) sugod sa Marso 28 hangtud Abril 1, 2018.

Atol niini nga panahon, isaulog usab sa rebolusyonaryong pwersa ang ika-49 nga anibersaryo sa pagkatukod sa BHB niadtong Marso 29, 1969.

Sa pikas bahin, sayod kita nga ang organisasyon sa AFP/PNP reaksyonaryo ug kontra-rebolusyonaryo busa sa kanunay kining bangis ug malinglahon. Tungod niini, dugang nagmando ang ROC nga ipabilin sa BHB ug Milisyang Bayan ang pagkaalerto ug moda sa aktibong depensa batok sa pagpangatake sa mga pwersa sa AFP/PNP. Sa kasinatian, kunohay naga-uyon o nagasuporta ang AFP/PNP sa kasabutan alang sa kaayuhan sa katawhan apan luyo niini hugaw kining nagamaniobra ug nagapangatake sa katawhan ug mga rebolusyonaryo. Busa, kun padayon nga magpahigayon og operisyong militar ang mga pwersa sa AFP/PNP sulod sa mga teritoryo sa BHB sa rehiyon, aktibo kining suklan sa mga Pulang manggugubat aron panalipdan ang kaugalingon ug katawhan.

Angayang magmabinantayon ang katawhan sa pagkamalimbungon ug kahanas sa AFP/PNP ug rehimeng US-Duterte sa pagmugna og mga ginamagamang panghitabo aron dauton ang dungog sa rebolusyonaryong kalihukan, ilabina karon nga todong nanghingusog kini nga ilhong “teroristang” grupo ang BHB ug PKP. Labaw na karon nga labihang nag-alindasay pag-ayo ang AFP/PNP sa pagsabwag og makalumos nga mga peke ug makahilong balita ug itom nga mga propaganda batok sa BHB.

Atong dumdumon ang nahitabo niadtong Marso 29, 2013, atol sa Panaad 2013 sa Butuan City, nga usa ka tinuig nga relihiyosong aktibidad ug natunong sa ika-44 nga anibersaryo sa BHB, diin tinuyong gipusil sa mga pwersa sa 3rd Special Forces Battalion, Philippine Army ug Regional Public Safety Battalion-PNP ang duha ka membro sa CAFGU nga naggwardya sa mga tawo nga nagprosesyon didto sa Sityo Iyao, Butuan City. Malisyoso dayon kining gipasumangil sa AFP/PNP ngadto sa BHB aron ipakita sa katawhan nga wala morespeto ang rebolusyonaryong kalihukan sa pagbalaan sa mga kristyanos sa Byernes Santo. Gihimo nila kini bisan tataw kaayo nga gipalibutan ang erya sa dakung pwersa sa AFP/PNP ug walay BHB sa maong lugar niini nga panahon tungod kay hugot kining nituman sa mando sa ROC nga dili molunsad og mga taktikal nga opensiba atol sa Semana Santa. Ang nahitabo nga panagsangka tali sa mga Pulang manggugubat sa BHB-21C ug mga pwersa sa 3rd SFB niini nga adlaw didto nahitabo sa layong Bukid sa Ilong-ilong tungod kay sekretong nag-operisyong militar ang kaaway.

Ang BHB isip tinuod nga kasundalohan sa katawhan hugot nga nagarespeto niining relihiyosong kasaulugan isip pagtamod sa unod sa programa sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan kalambigit sa katungod sa kolektibo ug indibidwal nga pagtuo.

Ibutyag ug batukan ang mga hugaw nga pakana sa AFP/PNP ug rehimeng US-Duterte batok sa katawhan ug rebolusyonaryong kalihukan!

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command