Bibiguin ng sambayanan ang bantang diktadura ni Duterte

Editoryal | Ang Bayan | Oktubre 21, 2017