Ganap na biguin ang Oplan Bayanihan ng US at papet na estado

Filipino

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)