Ibunsod ang bagong daluyong ng mga protesta

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)