ISULONG ANG BANDILANG PULA NG KATIPUNAN AT KABATAANG MAKABAYAN