Ito ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Sa taong ito, ipagdiriwang natin ang limampung taon ng pakikibaka at pamumuno ng partido ng proletaryong Pilipino — ang Partido Komunista ng Pilipinas. Mula sa iilang nagsimula  ilampung libo na ngayon ang bumubuo ng Partido sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa gabay ng Marxismo, Leninismo, Maoismo Sumulong ang Partido sa limang dekada ng mga hamon, Ng mga katatagan at paglaban. Mula kay Marcos hanggang kay Duterte.

https://www.youtube.com/watch?v=AXeKcGp7Wh4