Pulang Saludo at Paalam, Ka Jecko

Pulang saludo sa iyo Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyong matapat at militanteng paglilingkod sa sambayanang Pilipino hanggang sa iyong huling hininga.

PULANG SALUDO KAY KA TOTOY!

Nagdadalamhati ang Bagong Hukbong Bayan, Partido Komunista ng Pilipinas at ang mamamayan sa pagkasawi ni Kasamang Rommel Aguado o mas kilala bilang Ka Totoy ng mga kasama at masa sa South Quezon-Bondoc Peninsula.

Mensahe ng pakikiisa sa mga kilos-protesta sa buong bansa

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daanlibong mamamayang nagtitipon ngayon sa Maynila at iba't ibang panig ng bansa. Madidinig sa lansangan--hindi sa talumpati ni Duterte sa pagbubukas ng kongreso--ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga rali ngayong araw ay isang makapangyarihang pwersa laban sa korap, kriminal, pasista at papet na rehimeng Duterte. Patunay ito ng malawak at malalim na pagkamuhi ng bayan kay Duterte.

In honor of Comrade Jose 'Ka Pepe' Ebora Luneta

In this memorial meeting, we reiterate our most heartfelt condolences to the family of Comrade Jose (Ka Pepe) Ebora Luneta and to all his comrades and friends in the Philippines and abroad. His lifelong struggle, sacrifices and successes in the service to the oppressed and exploited people console all of us.

NDFP warmly congratulates Rev. Rex RB Reyes, Jr.

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) warmly congratulates Rev. Rex RB Reyes, Jr. on his being elected Bishop of the EPISCOPAL DIOCESE OF CENTRAL PHILIPPINES, Episcopal Church in the Philippines.

NDFP Congratulates the Freedom Road Socialist Organization on its 8th Congress

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warmest greetings of revolutionary solidarity to the leadership and membership of the Freedom Road Socialist Organization on the occasion of its 8th Congress.

NDFP Expresses Firm Solidarity with COMRADE ROSALBA ROMANO, the Editorial Board of Democratic Vigilance and CARC Comrades

The NDFP expresses its firm solidarity with Comrade ROSALBA ROMANO, the Board of Editors of Democratic Vigilance and CARC comrades who are being put on trial at the Court of Milan. They are falsely accused of “defamation” when all they have been doing is fighting against impunity and abuses of law enforcement. They rightflly demand that torture be officially declared a crime.

recent..