Ito ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Sa taong ito, ipagdiriwang natin ang limampung taon ng pakikibaka at pamumuno ng partido ng proletaryong Pilipino — ang Partido Komunista ng Pilipinas. Mula sa iilang nagsimula  ilampung libo na ngayon ang bumubuo ng Partido sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa gabay ng Marxismo, Leninismo, Maoismo Sumulong ang Partido sa […]

NDFP-Panay Message for the 50th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines

NDFP-Panay Message for the 50th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines

The long struggle for freedom

THE LONG STRUGGLE FOR FREEDOM: Dedicated to the 50th annniversary of the founding of the Communist Party of the Philippines. A poem by Jose Maria Sison

WHICH SHALL COME AHEAD?

A poem by Jose Maria Sison