HINGGIL SA KAY “MHE ANTHON HAGUTIN” AT “MHE ANTHONETTE DUHAC”

URGENT ADVISORY #2

Mga Kasama at mga Kaibigan,

Rebolusyonaryong pagbati!

Kasalukuyang pinag-aaralan ng JPEC NPA-Central Panay ang tunay na katangian ni “Mhe Anthon Hagutin” at “Mhe Anthonette Duhac”. Ang “Mhe Anthon Hagutin” ay nagpapalabas ng mga pahayag gamit ang Sergio Lobina Command nga NPA-Eastern Samar. Sa panimulang pag-aaral ng JPEC sa mga pahayag ni “Mhe Anthon Hagutin” na kasalukuyang naka-post  sa kanyang FB account lumalabas na malamang na ito ay isang impostor.  Ang totoong spokesperson ng  NPA Eastern Samar Provincial Operations Command o Sergio Lobina Command ay si Rubio Manggubat. Makikita ang mga pahayag nito na naka-post sa Philippine Revolution Web Central (PRWC). Mapapansin na wala ni isang pahayag ni Rubio Manggubat ang ni-link ni “Mhe Anthon Hagutin”. Ganun din, wala ni isang pahayag na inilabas ni “Mhe Anthon Hagutin” sa kanyang FB account na naka-post sa PRWC. Ang “Mhe Anthonette Duhac” ay maaring other FB account ni “Mhe Anthon Hagutin” o kanyang kasabwat. Maraming mga statements at pictures ang ini-share ng dalawang ito mula sa JPEC posts. Habang patuloy pang pinag-aaralan ang tunay na katangian ng dalawang ito, minabuti ng JPEC na i-unfriend sila upang hindi patuloy na magamit ang mga posts ng JPEC sa kanilang pakinabang.

Pinag-aaralan din ng JPEC ang posibleng paggamit ng mga “extortion syndicates” sa Facebook upang makapagpanggap na isa yunit ng NPA o may kaugnayan sa NPA upang humingi daw ng tulong para sa rebolusyonaryong armadong kilusan. Ginagamit nga mga grupong ito ang mga naka-post na pahayag, pictures, videos ng CPP-NPA-NDF sa internet upang ipalabas na bahagi sila nga rebolusyonaryong armadong kilusan. May isang Facebook friend na nagpaabot ng ganitong pangyayari bagamat patuloy pa itong pinag-aaralan. Upang mapabilis ang pag-aaral at ma-expose sa maagang panahon ang mga kriminal na gawain ng mga grupong ito, hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbigay ng impormasyon.  Maaring ipadala ito sa email address na: jpec_npacentralpanay@yahoo.com  o ipadala bilang attachment sa private mail ng Facebook.

Maraming salamat  at mabuhay kayo.

Ka Jurie Guerrero
Spokesperson
Jose Percival Estocada, Jr. Command (JPEC)
NPA-Central Panay

MGA IMPOSTOR NA NPA SA SOCIAL MEDIA

9/5/2015 10:11 AM

Mga Kasama,

Maalab na pagbati!

Amin napag-alaman na may ilang Facebook account na gumagamit ng pangalan ng NPA o nagpapanggap na bahagi ng rebolusyonaryong armadong kilusan. Ginagamit nila ito upang linlangin at lituhin ang mga inosenteng sibilyan at ang masahol sa lahat maaring ginagamit nila ito sa mga extortion na gawain. May ilang Facebook account na nagpaabot ng impormasyon na hinihingan sila ng pera dahil may sugatan daw na kailangang ipagamot. May isang nagbigay ng P5,000. Read more

Red salute to Commander Parago

Central Committee and Military Commission, Communist Party of the Philippines
National Operations Command, New People’s Army

30 June 2015 | The entire Central Committe, Military Commission and all cadres and members of the Communist Party of the Philippines and the entire National Operations Command and all Red commanders and Red fighters of the New People’s Army (NPA) stand to execute their Red salute to Comrade Leoncio Pitao, the Filipino people’s beloved Commander Parago, commanding officer of the NPA 1st Pulang Bagani Battalion. Read more

Pulang saludo kay Kumander Parago

Komite Sentral at Komisyong Militar, Partido Komunista ng Pilipinas
Pambansang Kumand sa Operasyon, Bagong Hukbong Bayan

30 Hunyo 2015 | Nakatindig ang buong Komite Sentral, Komisyong Militar at lahat ng kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas at ang buong Pambansang Kumand sa Operasyon at lahat ng Pulang kumander at Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang buong-higpit na magbigay ng Pulang saludo kay Kasamang Leoncio Pitao, ang pinakamamahal ng sambayanang Pilipino na si Kumander Parago, upisyal sa kumand ng BHB 1st Pulang Bagani Battalion.. Read more