Statement on the raid of a CAA detachment in Makilala, North Cotabato

Valentin Palamine Regional Operations Command
NEW PEOPLE’S ARMY
Far South Mindanao Region

Press statement | 24 January 2017 | Bisaya»

The VPROC congratulates the Red fighters and commanders of the Mt. Alip Subregional Operations Command of the NPA-FSMR for accomplishing an audacious attack at the 39th IB-CAA detachment in Sityo Garing, Brgy. Luayon, Makilala, North Cotabato in January 21, 2017.

The firefight started at 11:40 in the evening on June 21 and ended at around 2:00 o’clock in the morning the next day.  The NPA confiscated a M14 rifle, a M16 rifle, 5 rifle grenades, assorted ammunitions, vests and military equipment.  A portion of the camp was burned down by the Red fighters.

The action is a decisive riposte against the US-Duterte regime’s impudent terrorism and perfidious imposition of martial law in Mindanao.  The NPA is ever ready to wage war against terrorist suppression in order to protect the rights and welfare of the oppressed and exploited people.

The raid also serves as a punitive action against the mercenary 39th IB and its CAFGU minions for their numerous atrocities towards the civilians.  The 39th IB is notorious for the killings of activists and Lumads and the incessant harassment of innocent civilians in North Cotabato and Davao del Sur.

Three Red fighters were martyred at the gun battle.

Red salute to the NPA Red fighters who courageously fought and perished at the fight!  We express our utmost revolutionary homage and comradely adulation for Ka Rocky (Raymart Rusiana), Ka Reden (Roger Labajo Jr.) and Ka Tomas.  Though saddened by their death, the revolutionary forces and masses they have served were inspired by their determination and sacrifices in pursuing the people’s revolutionary aspirations.

This stout triumph of the NPA is an attestation that the reactionary state’s policy to quash the revolutionary movement is bound to fail.  It is because amidst the setbacks, glitches, capitulation, and the call for NPA members to surrender in exchange of cash, a genuine revolutionary’s unwavering fervor will continue to thrive and strengthen.

Ka Dencio Madrigal
Spokesperson, VPROC


Pamahayag kalabot sa reyd sa usa ka CAA detachment sa Makilala, North Cotabato

Mainitong pagtimbaya gikan sa VPROC ngadto sa mga Pulang manggugubat ug kumander sa Mt. Alip Subregional Operations Command sa NPA-FSMR alang sa mapangahasong pag-atake sa 39th IB-CAA detachment sa Sityo Garing, Brgy. Luayon, Makilala, North Cotabato niadtong Enero 21, 2017.

Ang panagsangka misugod og alas 11:40 sa kagabhion niadtong Enero 21 ug natapos dul-an alas 2:00 sa kabuntagon sa petsa 22. Nasakmit sa NPA ang usa ka M14 rifle, usa ka M16 rifle , 5 ka rifle grenades, nagkadaiyang mga bala, mga vests ug lain-laing mga kagamitang militar. Napahigayon sab sa mga Pulang manggugubat ang pagsunog sa usa ka bahin sa kampo.

Ang aksyon usa ka pagtubag sa dayag nga terorismo sa rehimeng US-Duterte ug maluibong pagpahamtang niini og martial law sa Mindanao. Tin-awng mensahe kini nga kanunay andam suklan sa NPA ang teroristang pagpanumpo sa tiranong rehimen aron mapanalipdan ang katungod ug kaayohan sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan.

Ang naasoyng reyd usa sab ka aksyong pagsilot sa mersenaryong 39th IB ug mga sagabay niini nga CAFGU tungod sa bangis ug teroristang mga binuhatan batok sa mga sibilyan. Ang pasistang 39th IB notoryos sa pagpamatay og mga aktibista ug mga Lumad ug walay puas nga pagpanghasi sa mga inosenteng sibilyan sa North Cotabato ug Davao del Sur.

Tulo ka mga Pulang manggugubat ang namartir sa naasoyng panagsangka.
Pulang saludo sa mga Pulang manggugubat sa NPA nga maisogong nakig-away ug mihalad sa ilang kinabuhi! Among ginapadayag ang kinatas-ang rebolusyonaryong pasidungog ug kinaubang pagdayeg kanila ni Ka Rocky (Raymart Rusiana), Ka Reden (Roger Labajo Jr.) and Ka Tomas. Bisan og anaay kasubo sa ilang pagpanaw, mipadasig sa mga rebolusyonaryong pwersa ug mga masang ilang gialagaran ang gipakita nilang determinasyon ug pagsakripisyo aron kab-oton ang rebolusyong mga tinguha sa katawhan.

Ang maong mabayanihong kalampusan sa NPA usa ka pagpamatuod nga dili magmalampuson ang reaksyunaryong estado sa patakaran niining paphaon ang rebolusyonaryong kalihukan. Kani tungod kay taliwala sa mga kapakyasan, mga kakulian, kapitulasyon ug panawagang pagsurender bugti sa salapi, ang matinud-anong tinguha sa usa ka matuod nga rebolusyonaryo padayong mouswag ug molig-on.

Ka Dencio Madrigal
Tigpamâbâ, VPROC