Posts

Susing talumpati sa Ika-7 Pambansang Kongreso ng Anakbayan

JMS youtube 20may2014Prop. JOSE MARIA SISON
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan

Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kapwa aktibista sa Anakbayan at lahat ng inyong panauhin!

Malaking karangalan at kagalakan sa akin ang inyong anyaya na ako ang magbigay ng susing talumpati sa inyong ika-7 pambansang kongreso.

Tampok ngayon ang Anakbayan sa ating bansa bilang pinakamatatag at pinakamilitanteng komprehensibong pambansa-demokratikong organisasyon ng kabataang Pilipino sa larangan ng legal na pakikibakang masa.

Read more

Susing talumpati sa Ika-7 Pambansang Kongreso ng Anakbayan

JMS youtube 20may2014Prop. JOSE MARIA SISON
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan

Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kapwa aktibista sa Anakbayan at lahat ng inyong panauhin!

Malaking karangalan at kagalakan sa akin ang inyong anyaya na ako ang magbigay ng susing talumpati sa inyong ika-7 pambansang kongreso.

Tampok ngayon ang Anakbayan sa ating bansa bilang pinakamatatag at pinakamilitanteng komprehensibong pambansa-demokratikong organisasyon ng kabataang Pilipino sa larangan ng legal na pakikibakang masa.

Read more