Posts

Sumukong 9 na NPA, Desperadong Kampanyang Saywar ng 9th ID Philippine Army

Sa nakaraang linggo namayagpag sa pagtatambol ang 9th Infantry Division Philippine Army na nakapagpasuko daw sila ng siyam (9) diumano mga kasapi ng New People’s Army (NPA) sa Albay. Magarbo at iskriptado ang inilunsad na Press Conference at mga Interbyu para ipintura sa isip ng mamamayan na nalansag na nila ang Rebolusyonaryong Kilusan, Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa probinsya at rehiyon.

Opensibang saywar ito upang bigyang kaseguruhan ang mga dayuhang mamumuhunan na dumalo sa Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sa Manila na malayang-malaya na nilang dambungin ang likas yaman ng rehiyon, wala nang banta ng pagtutol at armadong paglaban mula sa mamamayan. Kaalinsabay, mabigyan kaagad ng mataas na grado si BenGen Ferdinand F Quidilla na papantay sa sinasabing “malaking tagumpay” ng lumisan na dating Division Commander. Gumawa ng gimik ng pagpapasuko para makuha ang malaking pondo sa ilalim ng programa ng Comprehensive Local Integration Program (CLIP) ng kanilang dibisyon.

Iskriptado at likha moro-moro lamang ng mga palpak na ahente sa saywar ng dibisyon ang nangyaring pagpapasuko. Malaking panloloko sa mga taga-media at mamamayan ang siyam (9) na ipineresentang sinasabing “rebel surrenderee” na isa lamang sa kanila ang inihayag sa pakunwaring rasong panseguridad. Ang sinasabing Ka Rolex ay dating kasapi ng NPA na umalis sa hukbo dahil sa kawalan ng matibay na kahandaan, pananaw at paninindigan sa sakripisyo, kahirapan at lubusang paglilingkod sa rebolusyon. Nagpakita ng kagaspangan ng ugali at pabalik-balik sa hukbo dahil sa mga disiplinang hindi nito matanggap. Ilang taon na itong nagbalik sa buhay sibilyan at naging ordinaryong masang matyagang nag-uuling sa Manito, Albay at Bacon, Sorsogon. Ipinahamak at pinahuli ito ng patrydor ng isang nakilalang CAFGU sa Sto. Nino, Bacon, Sorsogon noong 2013. Ginipit at binantaan ng mga humuli ng opisyal na sundalo na makipagtulungan sa kanila at pinagawa ang iskriptadong mga salaysay upang siraan ang target na kadreng militar ng bagong hukbong bayan sa probinsya.

Wala itong ipinagkaiba sa mga nauna nang mga maingay na pagtatambol ng mga diumanong pagpapasuko sa Catanduanes noong 2010 at Sorsogon noong 2014 na napatunayang mga dating NPA na ginipit kung hindi man pinaboran at binulok ng mga opisyal ng 83rd infantry Batallion at 31st Infantry Batallion Philippine Army.

Pinasubalian na ng Bagong Hukbong Bayan sa pamamagitan ng matutunog na taktikal na opensiba ng mga kumand ng probinsya sa ikatlo at ikaapat na kwarto ng taon, matabunan ang pagkatalo sa labanan mula sa mga bigwas ng mga yunit ng BHB pagpasok ng ikalawa at ikatlong kwarto ng taong 2015. Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre at Oktubre 2015 tinugunan ng BHB ang pagmamalabis ng Project Development Team Operation (PDTO) at paglaban sa imperyalistang patakaran ng US-Aquino sa Neo-Liberal sa isinagawang pulong ng APEC Manila nitong Nobyembre 18, 2015.

Nais muling ilinaw ng Bagong Hukbong Bayan na nanatiling matapat ito sa makauring tungkuling maghubog ng sarili bilang tunay na hukbo ng sambayan. Gamitin ang puna at pagpuna sa sarili bilang mabisang sandata sa paghuhubog. Bigyan ng mataas na pagtupad sa alituntunin at disiplinang bakal ayon sa sinasaad ng 3-8 ng bagong hukbong bayan.

Ipagtagumpay ang digmang bayan!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Maria “Ka Roja” Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Gen. Bautista hallucinates with AFP’s “forthcoming victory”

By MARIA ROJA BANUA
Spokesperson, NDFP Bicol Chapter

Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt. Gen. Emmanuel Bautista deliberately conceals from the people the basis for waging armed revolution. But the people are resolved that armed revolution is their principal method of breaking away from the wide-ranging and ever-worsening crisis being sponsored by an oppressive and exploitative system. Only with armed revolution, through the New People’s Army, have the people caught sight of hope in achieving genuine liberation, and claiming their rights to land and livelihood. They know fully that their establishment and defense of a truly democratic government rely upon the strength of the people’s army.

Read more

Gen. Bautista hallucinates with AFP’s “forthcoming victory”

By MARIA ROJA BANUA
Spokesperson, NDFP Bicol Chapter

Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt. Gen. Emmanuel Bautista deliberately conceals from the people the basis for waging armed revolution. But the people are resolved that armed revolution is their principal method of breaking away from the wide-ranging and ever-worsening crisis being sponsored by an oppressive and exploitative system. Only with armed revolution, through the New People’s Army, have the people caught sight of hope in achieving genuine liberation, and claiming their rights to land and livelihood. They know fully that their establishment and defense of a truly democratic government rely upon the strength of the people’s army.

Read more

Ka Maria Roja Banua, the new voice of the revolution in Bicol

By MARIA ROJA BANUA
Spokesperson, NDFP Bicol Chapter

The National Democratic Front of the Philippines-Bicol introduces its new spokesperson in the person of Ka (Comrade) Maria Roja Banua. Carrying on the late Ka Greg Bañares’ deferred task brought about by his martyrdom, Ka Roja continues NDFP-Bicol’s further mandate of broadcasting the revolutionary standpoint of Bicol region’s oppressed and exploited masses in their struggle for a genuinely free, just, and progressive society.

Read more

Ka Maria Roja Banua, the new voice of the revolution in Bicol

By MARIA ROJA BANUA
Spokesperson, NDFP Bicol Chapter

The National Democratic Front of the Philippines-Bicol introduces its new spokesperson in the person of Ka (Comrade) Maria Roja Banua. Carrying on the late Ka Greg Bañares’ deferred task brought about by his martyrdom, Ka Roja continues NDFP-Bicol’s further mandate of broadcasting the revolutionary standpoint of Bicol region’s oppressed and exploited masses in their struggle for a genuinely free, just, and progressive society.

Read more

Surface Comrades George Geluz and Silvestre Layones, Jr!

By NDFP Bicol Information Office

The National Democratic Front of the Philippines – Bicol demands the immediate surfacing of Comrades George Villacorta Geluz and Silvestre Layones, Jr. by their abductors from the Philippine National Police Regional Command in Bicol. Comrade George Geluz was captured at a police checkpoint in Gumaca, Quezon, on 08 February 2014 at 11:00 PM, while Comrade Silvestre Layones, Jr. was seized by state forces in Naga City on 09 February 2014 at 3:30 AM.

Surface Comrades George Geluz and Silvestre Layones, Jr!

By NDFP Bicol Information Office

The National Democratic Front of the Philippines – Bicol demands the immediate surfacing of Comrades George Villacorta Geluz and Silvestre Layones, Jr. by their abductors from the Philippine National Police Regional Command in Bicol. Comrade George Geluz was captured at a police checkpoint in Gumaca, Quezon, on 08 February 2014 at 11:00 PM, while Comrade Silvestre Layones, Jr. was seized by state forces in Naga City on 09 February 2014 at 3:30 AM.