The US-Duterte regime is intensifying the crackdown of progressive and democratic forces

Statement | August 8, 2018 | Bisaya»

The National Democratic Front–North Eastern Mindanao Region along with the revolutionary forces in the region, strongly condemn the US-Duterte regime’s continuing crackdown of legal and democratic progressive organizations by arbitrarily filing trumped-up cases, killing and terrorizing its members.

The most recent is Duterte’s revival of the trumped-up charges filed under the Gloria Macapagal-Arroyo government against the four former congressmen of the Makabayan bloc, former BayanMuna representatives Satur Ocampo and Teddy Casiño, former Department of Agrarian Reform (DAR) secretary Rafael Mariano and current secretary of the National Anti-Poverty Commission (NAPC) Liza Maza on the last week of July. The attack against such personalities is a sign that there will be more arrests and killings of activists, mass leaders and defenders of human rights in the country who oppose the tyrannical rule of the US-Duterte regime.

Duterte’s current attack of legal and progressive organizations is no different from what was done under Marcos’ Martial Law. There is widespread illegal warrantless arrests and trumped-up charges of non-bailable offenses such as murder, kidnapping, coercion, arson and others.

After Duterte’s unilateral cancellation of the peace negotiations with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) were immediately declared as terrorists and legal progressive organizations were targeted for crackdown through Proclamation 374. Because of this, the widespread pursuit and arrests of progressive forces, without clear-cut charges, intensified in the country.

The US-Duterte regime is conniving with the Arroyo and Marcos families, both with bloody records of human rights violations, plunder and instigating state fascism and terrorism.

When Arroyo was president, she established the Inter Agency Legal Advisory Group (IALAG) in 2006, where public funds were used by the state to file trumped-up criminal cases against the legal progressive forces. Duterte revived this in 2017 under a new name, the Inter Agency Committee on Legal Action (IACLA). The Duterte-Arroyo-Marcos collusion will worsen the brutal attacks against progressive and democratic forces in the country.

The Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) have been maliciously and brutishly linking legal and democratic organizations with armed struggle to rationalize their crackdown.

In NEMR, the AFP/PNP/CAFGU forces are terrorizing members and even non-members of legitimate people’s organizations. More than thirty (30) people have been arrested and jailed based on trumped-up charges. More than a hundred (100) leaders and members of progressive organizations of the Lumad, farmers, workers, women and youth are facing trumped-up cases filed by the AFP/PNP. Not less than 10 cases of political killings in the region were committed by the AFP/PNP under the US-Duterte regime.

This is a psychological tactic of the regime to sow terror among the people. This attempts to silence, intimidate and force the people to accept his ambition of establishing a dictatorial rule.

Thus, the people must intensify and be more vigorous in their struggle against the rising fascist attacks of the Duterte-Arroyo-Marcos clique.

Oust and end the repressive and oppressive US-Duterte regime!

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDF-NEMR


Pamahayag | Agosto 8, 2018

PAGBUNGKAG SA MGA PROGRESIBO UG DEMOKRATIKONG PWERSA MAS GIPASUBSUB PA SA REHIMENG US-DUTERTE

Ang National Democratic Front–North Eastern Mindanao Region kauban ang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, hugot nga nagakondena sa gihimo sa rehimeng US-Duterte nga padayong pagbungkag sa mga legal ug mga demokratikong progresibong organisasyon pinaagi sa pinatakang pagpasaka og mga tinumo-tumong kaso, pagpamatay ug pagpanghadlok ngadto sa mga membro niini.

Ang pinakabag-ong insidente niini mao ang pagbuhi-balik ni Duterte sa mga tinumotumong kaso nga gipasaka panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo ngadto sa upat ka kanhing kongresista sa Makabayan bloc nga silang kanhing BayanMuna representative Satur Ocampo ug Teddy Casiño, kanhing secretary sa Department of Agrarian Reform (DAR) Rafael Mariano ug kasamtangang secretary sa National Anti-Poverty Commission (NAPC) Liza Maza niadtong katapusang semana sa Hulyo. Ang pagtarget nila sa sama kanila nga mga personalidad, senyales sa mas dinaghan pang pagpangdakop ug pagpamatay sa mga aktibista, lider masa ug nanalipod sa tawhanong katungod sa tibuok nasud nga mibatok sa tiraniyang paghari sa rehimeng US-Duterte .

Walay kalahian ang nahitabo karon nga pagpanggukod ni Duterte sa mga legal nga progresibong organisasyon kaniadtong panahon sa Martial Law ni Marcos. Kaylap ang iIegal nga pagpangarestong walay mandyamento ug paghimohimo og mga bug-at nga kasong walay pyansa sama sa murder, kidnapping, coercion, arson ug uban pa.

Human nga maki-usa ka bahin nga gikansela ni Duterte ang panaghisgot pangkalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), gideklara gilayong terorista ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) ug gilakip pa ang mga legal nga progresibong organisasyon nga target niyang bungkagon pinaagi sa Proclamation 374 . Tungod niini, mas gipasubsub pa ang dinaghang pagpanggukod ug pagpang-aresto sa mga progresibong pwersa sa tibuok nasud nga walay klarong kaso.

Ang rehimeng US-Duterte, hugot nga nakigkunsabo sa mga pamilyang Arroyo ug Marcos nga pulos may maduguong rekord sa pagpanglapas sa tawhanong katungod, pagpangawkaw ug pagpasiugda sa pasismo ug terorismo sa estado.

Kaniadtong presidente pa si Arroyo, gitukod niya ang Inter Agency Legal Advisory Group (IALAG) niadtong 2006, kun diin ang pampublikong pondo gamiton sa estado diha sa pagpasaka og mga tinumotumong kasong kriminal batok sa mga legal nga progresibong pwersa. Gibalik kini ni Duterte niadtong 2017 ilalom sa bag-o niining pangalan nga Inter Agency Committee on Legal Action (IACLA). Ang pagkunsabo sa mga Duterte-Arroyo-Marcos magpagrabe pa sa bangis nga pagpangatake niini ngadto sa mga progresibo ug demokratikong pwersa sa nasud.

Subli-subli ang malisyoso ug pugsanong paglambigit sa Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) sa mga legal ug demokratikong organisasyon ngadto sa armadong pakigbisog aron mahatagan og rason ang ilang pagpamungkag niini.

Dinhi lang sa NEMR, kaylap ang pagpanghadlok sa mga pwersa sa AFP/PNP/CAFGU batok sa mga membro ug bisan dili membro sa mga lehitimong organisasyon sa katawhan. Mokabat na sa kapin traynta (30) ka tawo ang gidakop ug gipreso base sa gipasakang tinumo-tumong mga kaso. Kapin gatos (100) ka mga lider ug membro sa progresibong organisasyon sa Lumad, mag-uuma, mamumuo, kababayen-an ug kabatan-onan ang nagsagubang sa mga tinumotumong kasong gipasaka sa AFP/PNP batok kanila. Dili usab moubos sa 10 ka kaso sa pulitikal nga pagpamatay ang nahitabo sa rehiyon nga binuhatan sa ahente sa AFP/PNP ubos sa rehimeng US-Duterte.

Usa kini ka saykolohikal nga lakang sa rehimen aron momugna og kalisang ngadto sa katawhan. Sa ingon, mapahilom, mapaluhod ug mapasunod niya ang katawhan sa iyang ambisyong pagtukod sa usa ka diktadurang paghari.

Busa, kinahanglang paigtingon ug palagsikon pa sa katawhan ang pagsukol batok sa mas grabe pa nga pasistang pagpangatake sa barkadahang Duterte-Arroyo-Marcos.

Palagputon ug tapuson ang mapanumpuon ug madaugdaugong rehimeng US-Duterte!

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR