Ubos-kayang labanan ang todo-largang gera ni Duterte

Editoryal | Ang Bayan | Nobyembre 7, 2017